top of page

O SQHA

Slovenská quarter horse asociácia (SQHA) bola založená dňa 10.10. 2001. V marci 2002 na celosvetovom Valnom zhromaždení AQHA v Dallase (USA) bola do AQHA prijatá ako afilácia tejto organizácie a ako národná pobočka.

Každý člen SQHA svojím členstvom podporuje SQHA v jej programoch a tým aj zároveň rozširovanie plemena quarter horse na území Slovenskej Republiky.

  • Pomáha svojím členov v prípade problémov v komunikácii s AQHA

  • zabezpečuje členom urýchlené riešenie problémov vďaka spolupráci s medzinárodným oddelením AQHA

  • pomáha s prevodom peňazí na účet AQHA

  • má možnosť usporiadúvať súťaže pod hlavičkou AQHA s AQHA delegovaným rozhodcom

  • členovia majú možnosť účastniť sa pretekov pod hlavičkou FEQHA (napr.Majstrovstiev Európy) vďaka nášmu členstvu v tejto organizácii

  • zaisťuje aktuálne informácie z diania okolo plemena quarter horse doma a v zahraničí

  • poskytuje svojim členom bezplatnú inzerciu na web stránke SQHA

 

 Poplatky do AQHA 

Ako uhrádzať poplatky do AQHA (USA) ?
 

Všetky platby na AQHA musia byť uhrádzané bezhotovostne t.j. medzinárodnou platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

1. Pri platbe platobnou kartou je potrebné uvádzať nasledovné údaje:

meno držiteľa karty, číslo karty a dátum expirácie

 

2. Pri platbe bankovým prevodom je potrebné uviesť nasledovné údaje:

Beneficiary bank - banka príjemcu: JPMorgan Chase Bank

Bank Address - adresa banky: 4 New York Plaza Floor 15, New York, NY, USA

Swift Code (56a): CHASUS33

 

Beneficiary Name (56D) - meno príjemcu: Amarillo National Bank

Beneficiary Address (57D) - adresa príjemcu: 410 S. Taylor, Amarillo, TX, USA Beneficiary Account (57D) – účet príjemcu: 9201040673

 

Further Credit(59):

Final Beneficiary Account Number – číslo účtu konečného príjemcu: 2003000165

Final Beneficiary Account Name – meno konečného príjemcu: AQHA Attn: Becky Douglass

 

bottom of page