top of page
Členské prihlášky AQHA

 

GENERAL typ je pre všetkých uchádzačov nad 18 rokov, ktorí sa chcú stať  členmi AQHA, či už pre ich záujem o chov QH alebo kvôli možnosti zúčastňovať sa pretekov pod hlavičkou AQHA. Členstvo môže byť 12, 36 mesačné alebo celoživotné.

 

AMATEUR typ je pre všetkých, ktorí chcú štartovať na pretekoch v kategórii amatér. Amatérske členstvo je pre súťažiacich, ktorí 1. januára daného roku dosiahnu vek  19 a viac rokov a ktorí spĺňajú podmienky amatéra. Členstvo môže byť 12 alebo 36 mesačné.

 

YOUTH typ je pre mládež. Do tejto kategórie patria jedinci, ktorí k  1. januáru daného roka majú 18 a menej rokov. Členstvo môže byť 12, 36 mesačné alebo  „life“  avšak platí do 18-tich rokov. Po dosiahnutí tohto veku je potrebné požiadať o GENERAL TYP členstvo.

bottom of page