top of page

Americký dobytkársky kôň - Quarter Horse, sa vyvinul v európskych kolóniách východných štátov Ameriky. Španielski novousadlíci využívali pre svoje potreby a prácu na ranči najskôr dovezené arabské a berberské kone, anglickí novousadlíci  najskôr „Galloways“ a potom plnokrvníky. Krížením domácich amerických koní s orientálnymi španielskymi a plnokrvnými anglickými plemenami sa postupne formoval húževnatý, pohyblivý, silný kôň na každodennú prácu na rančoch. Takto bol vyšľachtený typ  koňa pevného charakteru -  úspešne používaného na prácu s veľkými stádami dobytka v Severnej Amerike, ktorého dnes  poznáme ako americký quarter horse.

Už v dávnych  časoch bola známa láska Angličanov k dostihovému športu, avšak vtedy ešte  neboli vybudované dostihové dráhy,  tak sa dostihy konali  na uliciach a iných rovných plochách s krátkou vzdialenosťou. Postupom času  sa vzdialenosť štandardizovala na štvrť míle (440 m) a tu sa tento l krátky, silný kôň ukázal ako vynikajúci šprintér. Práve názvu dostihov „Quarter of a mile“ (štvrť míle) ďakuje tento malý, húževnatý kôň za svoje meno.

Vo vtedajšej ťažkej „pionierskej“ dobe boli dostihy záležitosťou voľného času a nikto si nemohol dovoliť chovať koňa len na šport. Kone boli používané v každodennom živote na farmách  či už v záprahu, alebo pri práci s dobytkom. Špeciálne vynikali  hlavne pri práci s dobytkom, pretože sa na ňu  ideálne hodili kone s krátkym telom a úžasnou obratnosťou a práve pre  tieto kone charakterizované ako „šprintérske“ bolo jednoduché utekajúci dobytok dobehnúť, otočiť a zahnať dobytok späť ku stádu. Následkom tohoto sa u nich vyvinul aj takzvaný „cow sence“ (kravský zmysel), ktorý môžu ľudia dodnes obdivovať pri práci koňa quarter horse s dobytkom. Toto sú vlastnosti, pre ktoré je quarter horse (či už z pohľadu redispozície alebo exteriéru) najvšestrannejší kôň na svete a toto plemeno je aj najpočetnejším plemenom na svete.

 

Ako plemeno bol quarter horse oficiálne uznaný v roku 1940, kedy vznikla v USA Americká asociácia quarter horse - AQHA so sídlom v Amarille v štáte Texas, kde sa nachádza aj múzeum tohto plemena.

HISTÓRIA
QUARTER HORSE 

Prvé oficiálne preteky pod hlavičkou AQHA sa konali v roku 1951. 

Názvom Americký Quarter Horse sa môže menovať len kôň, ktorý je registrovaný u AQHA v USA. 

Ročne prichádza na svet okolo 150.000 žriebät, ktoré sa musia zaregistrovať u AQHA. Len odtiaľ môže majiteľ obdržať ocvedčenie o pôvode.

Nie je možná registrácia žriebäťa z medziplemenného kríženia (s výnimkou anglického plnokrvníka).

bottom of page