top of page

Americký quarter horse je plemeno pôvodne šľachtené na dostihy na štvrť míle. Vo všeobecnocti sa verí, že je to najrýchlejší kôň na svete na túto vzdialenosť. Vo svete je to najpoužívanejšie plemeno na ródeách a westernových pretekoch. Kompaktné telo koňa plemena quarter horse je veľmi dobre uspôsobené na zvládnutie rýchlych manévrov tak, ako si to vyžaduje práca s dobytkom či už na ranči alebo v pretekárskej aréne. Neprekonateľne viacstranný quarter horse sa nepoužíva len vo westrnových disciplínach, ale aj ako kôň pre iné jazdecké a záprahové disciplíny. Tieto charakteristiské znaky všestrannosti robia z tohto plemena ideálneho spoločníka na voľný čas.

 

CHARAKTERISTIKA
QUARTER HORSE 

Quarter horse sa vyznačuje krátkou, ušľachtilou, klinovitou hlavou s malou hubou, pohyblivými menšími ušami a veľkými priateľskými očami, extrémne silnými žuchvami, širokým čelom, stredne dlhým krkom s dlhšou hornou a kratšou spodnou líniou, ľahkou šijou s dostačujúcou voľnosťou čelustí, štvorcovým formátom tela s dobrou polohou pre sedlo, k tomu zodpovedajúcim silným plecom, stredne dlhým chrbátom so silnými krížami, šikmým - dobre osvaleným zadkom s nízko nasadeným chvostom, hlbokým hrudníkom a silnými prsiami s dobrým osvalením. Fundament je korektný - primeraný koňovi, krátke predlaktie, silné kĺby, tvrdé, stredne veľké kopyto, dobre osvalené predlaktie a stehno. Výška sa pohybuje medzi 1,45 a 1,60 m. Vyskytuje sa vo všetkých farbách.

 

Jeho chody sú ploché, pravidelné s výrazným posunom zo zadu. Quarter horse je inteligentný kôň, priateľskej povahy, senzitívny, ale nadovšetko nervovo silný! Je ľahko trénovatelný s pokojným temperamentom a učí sa extrémne rýchlo. 


V dnešnej dobe existuje viacero typov koní plemena quarter horse - v závislosti od toho, akú prácu vykonáva. V zásade existujú dva hlavné typy: dobytkársky a dostihový. Dobytkársky typ je kratší, viac kompaktný a veľmi dobre osvalený. Dostihový typ je ľahší, viac podobný plnokrvníkom a je stavaný na šprint.

 

Anglický plnokrvník je jediné plemeno akceptované na kríženie s koňom plemena  quarter horse. Americká quarter horse asociácia - AQHA akceptuje krížencov quarter horse/anglický plnokrvník a registruje ich ako „Appendix Quarter Horse.“ Krížence sú populárne na dostihoch na štvrť míle, v skokoch a v loveckých disciplínach známych ako „hunter.“ 


V súčasnosti je na svete viac, ako 4 miliónov registrovaných koní plemena quarter horse v 77-mich krajinách, čím je toto plemeno koní najrozšírenejším plemenom na svete.

bottom of page