top of page

SNIP (šňupka)

Akýkoľvek biely odznak medzi dvoma nozdrami

 

STAR (hviezda)

Akýkoľvek znak na čele

 

STRIP (prúžok)

Tenký odznak nachádzajúci sa vertikálne v priestore medzi čelom a nozdrami

 

BLAZE (lysina)

Verikálny odznak v strede, rovnako široký pozdĺž celej tváre

 

STAR AND STRIP (hviezda a prúžok)

Odznak na čele s prúžkom k nosovému hrotu. Prúžok nemusí byť predĺžením hviezdy

 

STAR STRIP AND SNIP (hviezda prúžok a šňupka)

Znak na čele s tenkým predĺžením k nosovému hrotu a opäť sa otvárajúci medzi nozdrami. Môžu byť spojené.

 

BALD FACE (lampáš)

Veľmi široká lysina. Môže byť predĺžená okolo očí a môže byť po hornú peru a okolo nozdier

 

CORONET (korunka)

Akýkoľvek tesný odznak okolo kopytnej korunky

 

HALF PASTERN (polovičná sponka)

Znak, ktorý zapĺňa iba polovicu sponky okolo kopytnej korunky

 

PASTERN (sponka)

Zznak, ktorý zahŕňa celý sponkový kĺb

 

SOCK (ponožka)

odznak ktorý obchádza okolo nohy od sponky po polovicu hleznovej kosti, alebo po polovicu predlaktia na prednej končatine

 

STOCKINGS (podkolienka)

Znak siahajúci po zapästný kĺb na prednej nohe a po hleznový kĺb na zadnej nohe; je to predĺžená ponožka

 

ROAN PATCHES; PATCHES OF SCATTERED WHITE HAIR (grošované miesta; miesta s roztrúsenými bielymi vlasmi)

miesta s bielymi chlpmi rostrúsenými cez základnú farbu tela a ktoré nemajú pod sebou bledú kožu

 

PATCHES OF DARKER-COLORED HAIR (miesta s tmavšie zafarbenými vlasami)

koncentrované miesta v ktorých vlasy sú tmavšej pigmentácie ako okolité vlasy alebo ako základná farba tela

 

DARK SPOTS (tmavé body)

miesta s tmavými vlasmi (alebo základná farba tela) vo vnútri bielych znakov

bottom of page