top of page

NÁVRH ŠTATÚTU

PLEMENNEJ KNIHY AQHA

Geneticky prenosné choroby u plemena quarter horse HYPP a HERDA

HYPP

Hyperkalemic periodic paralysis ( HYPP ) je ochorenie svalov uvádzané u určitých línií plemien Quarter Horse, Appaloosa a Paint. Postihnuté kone majú dobre vyvinuté svalstvo a sú často veľmi úspešné v Halter triedach. Môžu byť postihnutí žrebci, kobyly, valasy kríženci nevynímajúc. Choroba je dedičná s dominantným nosičom génu a je známa aj pod názvom „Impressive syndróm“ (Impressive - na obrázku). 

Choroba je charakteristická sporadickými záchvatmi chvejúcich sa svalov, slabosťou  alebo aj kolabsom. Záchvaty môžu byť sprevádzané hlasným dýchaním spôsobeným paralýzou svalov v horných dýchacích cestách. Niekedy, po viacerých po sebe nasledujúcich záchvatoch môže prísť rýchla smrť z dôvodu zlyhania srdca alebo ako následok zlyhania dýchacích svalov.
Záchvaty môžu mať rôzne variácie a bývajú zamieňané za iné stavy. Pre kŕče v svaloch a slabosť sa HYPP často posudzuje ako svalová horúčka „tying up“. Tying up syndróm môže byť zapríčinený mnohými okolnosťami, vrátane trénovania koňa nad jeho kapacitu, ako aj  nedostatkom výživy a metabolickými poruchami. Charakteristický rozdiel medzi HYPP a „tying up“ syndrómom je, že po záchvatoch HYPP sa kone zvyčajne javili normálne, zatiaľ čo pri „tying up“ syndróme majú strnulú chôdzu a bolestivé, tuhé svalstvo na zadných končatinách, zadku a chrbte. „Tying up“ syndróm sa zvyčajne spája s nejakým typom cvičenia tela, pričom HYPP väčšinou nieje spojený s cvičením, ale prichádza v čase kľudu, v čase kŕmenia, alebo pri stresových situáciách napr. pri transporte, zmene krmiva, alebo súbežne s iným ochorením.
Pre nechuť alebo nemožnosť stáť pri HYPP záchvate sa mnoho majiteľov domnieva, že ide o koliku. Takisto sa často zamieňa so zreteľnou svalovou triaškou a kolapsom, ku ktorému dochádza za iných okolností a ktorý spôsobuje mdlobu. Kone pri HYPP záchvate sú pri zmysloch, vedomí svojho okolia a nevyzerajú byť v bolestiach. Hore uvedené hlasné dýchanie pri HYPP syndróme môže byť zamieňané za dýchacie problémy a dusenie.
Postihnuté kone, ktoré prenášajú túto geneticky determinovanú chorobu majú často žiadúcu postavu. To je dôvod prečo sú tieto kone také úspešné na výstavách. Dr. Jonathan Naylor z univerzity v Saskatchewane uvádza, že existuje vyše 50 000 registrovaných quarter horseov, ktorí sú príbuzný s nosičmi tejto choroby. Avšak choroba nieje široko rozšírená medzi quarter horsemi a zahŕňa iba určité línie výstavného „halter“  typu. Kone, ktoré majú v rodokmeni koňa Impressive musia byť pred zaradením do plemenitby testované na HYPP syndróm. Test sa vyžiada priamo u AQHA formulárom, po obdržaní bude obratom zaslaná obálka s inštrukciami. Test stojí 35 USD. Keďže sa jedná o dominantný gén, do plemenitby môžu byť zaradené len kone s výsledkom N/N.​

HERDA

Hereditary equine regional dermal asthemia (HERDA) je ochorenie, ktoré postihuje kone už v mladom veku. Najviac postihnutých koní je u plemena quarter horse, ale aj painti a appaloosy c líniami quarter horseov v rodokmeni sú postihovaní touto chorobou. Veľa postihnutých jedincov pochádza z vysoko kvalitných cuttingových línií. Ochorenie podobného charakteru sa objavilo kríženej arabskej kobyly u plnokrvného valacha, hannoverského žriebäťa a u haflingera.

V pracovnej hypotéze sa uvádza, že u týchto koní dochádza k chybe v kolagénom vlákne, alebo v štruktúre vlákna od strednej po hlbokú partiu kože. Typické postihnuté miesta sa nachádzajú na chrbte, zadku a po oboch stranách krku. Koža v týchto miestach sa ľahko trhá alebo naťahuje a často tu dochádza ku krvným, alebo sérovým zrazeninám. Liečenie takéhoto stavu je možné, zanecháva však trvalé jazvy. 

Postihnutie koňa touto chorobou je prítomné už pri narodení, ale často zostáva nepovšimnuté až do veku, keď sa s koňom začne pracovať pod sedlom. Pre neustále sa tvoriace trhliny v oblasti chrbta sa tieto kone stávajú nejazditelnými. Ako je typické pre mnohé genetické choroby, neexistuje liečenie ani kúra tejto choroby. Nosičom tejto choroby je recesívny gén, čo znamená, že kôň, ktorý navonok nemá žiadne príznaky choroby môže prenášať toto ochorenie na svoje potomstvo. Dodnes nie je  známy konktétny nosič tejto choroby, pramene však uvádzajú, že kone z línie Poco Bueno sú častejšie postihnuté touto chorobou. 
Dobrá správa je, že nosiči tohto ochorenie sa dajú odhaliť tzv. HERDA testom, ktorý treba poslať priamo na Cornellovu univerzitu v štáte New York.. Poplatok za test je 20 USD. 
Výsledok testu h/h znamená, že jedinec je pozitívny na túto chorobu, prejavuje známky choroby a nemal by byť zaradený do plemenitby. Výsledok h/n znamená, že kôň je nosičom choroby a pri chove by sa mali vyberať jedinci s n/n, čo znamená, že jedinec nemá herda gén.

 

 

 

bottom of page